Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ

Ο Συλλογος

ΤΟ Δ.Σ. του τ.ΣΠΑΠ

Διοικητικό Συμβούλιο

Καραλής Ευθύμιος, Πρόεδρος

Ζωίδης Απόστολος, Αντιπρόεδρος

Μπαλτούμας Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας

Νικάκης Γεώργιος, Ταμίας

Χατζηγιανάκη Αγγελική, Ειδικός Γραμματέας

Πτωχός Παναγιώτης, Μέλος

Παναγιώτου Γεώργιος, Μέλος


Γενικό Συμβούλιο              

1.    Αναστασόπουλος Παναγιώτης

2.    Βαλιμίτης Ανδρέας

3.    Δασκαλάκης Ευάγγελος

4.    Καραλής Ευθύμιος

5.    Κουσκουλάς Παναγιώτης

6.    Παναγιώτου Γεώργιος

7.    Παπαθανασίου Νικόλαος

8.    Παπακανέλλου Παναγιώτης

9.    Παναγιωτόπουλος Ιωάννης

10.    Πτωχός Παναγιώτης

11.    Μπαλτούμας Κωνσταντίνος

12.    Πεστρή Βάσω

13.    Τσιάμας Παναγιώτης

14.    Νικάκης Γεώργιος

15.    Σταχτιάρης Σπύρος

16.    Ζωίδης Απόστολος

17.    Χατζηγιαννάκη Αγγελική

18.    Γεωργακόπουλος Ηλίας


Μέλη του ΔΣ της ομοσπονδίας                   

1.    Καραλής Ευθύμιος

2.    Νικάκης Γεώργιος


Εκπρόσωποι στο Γενικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας

1.    Ζωίδης Απόστολος

2.    Μπαλτούμας Κωνσταντίνος       

3.    Σταχτιάρης Σπύρος


Ελεγκτική Επιτροπή
Λιώλης Παναγιώτης, Πρόεδρος
Τζόγιας Δημήτρης,
Μέλος

Κομνιανός Στέφανος, Μέλος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΠΑΠ

Τρίπολη: Κουσκούλας Παναγιώτης 6977744455 / 2710 557268

Κόρινθος: Βαλιμήτης Ανδρέας 697788559

Πύργος: Αρβανίτης Νικόλαος 6973329820

Διακοπτό: Παπαθανασίου Νικόλαος 6937711065 -26910 42994

Καλαμάτα: Δασκαλάκης Ευάγγελος 6972444295

Άργος: Παναγιωτόπουλος Ιωάν. 6977134790 / 27510 20749