Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ

Ο Συλλογος

ΤΟ Δ.Σ. του τ.ΣΠΑΠ

Διοικητικό Συμβούλιο

Καραλής Ευθύμιος, Πρόεδρος

Νικάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος

Μπαλτούμας Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτου Γεώργιος, Ταμίας

Ζωίδης Απόστολος, Μέλος

Πέστρη Βασιλική, Μέλος


Γενικό Συμβούλιο              

1.    Βαλιμίτης Ανδρέας

2.    Δασκαλάκης Ευάγγελος

3.    Δρούλιας Γεώργιος|
4.    Κούσκουλας Παναγιώτης

5.    Παναγιωτόπουλος Ιωάννης

6.    Παπαθανασίου Νικόλαος

7.    Τσέλης Νικόλαος
8.    Αναστασόπουλος Παναγιώτης

9.    Γεωργακόπουλος Ηλίας

10.    Ζωίδης Απόστολος

11.    Καραλής Ευθύμιος

12.    Κυριακόπουλος Κυριάκος

13.    Μπαλτούμας Κωνσταντίνος

14.    Νικάκης Γεώργιος

15.    Παναγιώτου Γεώργιος

16.    Παπακανέλλου Παναγιώτης

17.    Πέστρη Βασιλική

18.    Πτωχός Παναγιώτης|
19.  
Σταχτιάρης Σπύρος
20.  
Χατζηγιαννάκη Αγγελική  


Μέλη του ΔΣ της ομοσπονδίας                   

1.    Καραλής Ευθύμιος

2.    Νικάκης Γεώργιος


Εκπρόσωποι στο Γενικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας

1.    Ζωίδης Απόστολος

2.    Μπαλτούμας Κωνσταντίνος       

3.    Σταχτιάρης Σπύρος


Ελεγκτική Επιτροπή
Κομνιανός Στέφανος, Πρόεδρος
Τζόγιας Δημήτρης,
Μέλος

Γεροδήμος θεοδωρος, Μέλος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΠΑΠ

Τρίπολη: Κουσκούλας Παναγιώτης 6977744455 / 2710 557268

Κόρινθος: Βαλιμήτης Ανδρέας 697788559

Πύργος: Αρβανίτης Νικόλαος 6973329820

Πάτρα: Τσέλης Νικόλαος 6973346930

Διακοπτό: Παπαθανασίου Νικόλαος 6937711065 -26910 42994

Καλαμάτα: Δασκαλάκης Ευάγγελος 6972444295

Άργος: Παναγιωτόπουλος Ιωάν. 6977134790 / 27510 20749