Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ
Συλλυπητήρια

Το Διοικητικό Συμβούλιο στέλνει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων:

Γιαννακόπουλου Γεώργιου, εργοδηγός μηχ/σίου (Διακοπτό)
Γιαννακού Γεώργιου, αρχιεργάτης μηχ/σίου (Διακοπτό)