Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ
Η σιδηροδρομική σήραγγα Σεπολίων, η ΕΥΔΑΠ και τα lockdown – Νέo χρονοδιάγραμμα

Για το τέλος του 2023 παραμένει ο στόχος παράδοσης σε λειτουργία της πρώτης από τις δύο σιδηροδρομικές σήραγγες στα Σεπόλια. Η αλλαγή στην αρχική μελέτη έχει επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην εξέλιξη του έργου. Το κύριο θέμα είναι η διέλευση της διπλής σήραγγας πάνω από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ.
Το πέρασμα πάνω από τον αγωγό απαιτεί «χειρουργική» προσέγγιση, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αλλαγή της μελέτης κρίθηκε απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της σήραγγας και του αγωγού.

Διαβάστε αναλυτικά - Πηγή