Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ
Συντάξεις Οκτωβρίου 2021

Από την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου στους δικαιούχους.

Το ΙΚΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ ως εξής:
-Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 θα πληρωθούν οι συντάξεις όσων το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
-Ενώ την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 θα καταβληθούν οι συντάξεις όσων το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Πηγή