Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ
2021: Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων- Γιατί η ΕΕ αγαπάει τα τρένα;

Η ΕΕ ανακηρύσσει το 2021 ως "Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων" για την προώθηση της χρήσης των τρένων ως ασφαλών και βιώσιμων μεταφορών, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ηγείται της προσπάθειας.
Στις 15 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση της Κομισιόν για την ανακήρυξη του 2021 ως «Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων». Η απόφαση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ μόλις μία μέρα αργότερα.
Η αξία του σιδηρόδρομου στη πράσινη μετάβαση

Και αυτή η απόφαση των ευρωβουλευτών συνδέεται με τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Πηγή