Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΩΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ
Οι προτάσεις της ΡΑΣ για τη βελτίωση των υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Tις προτάσεις της για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Η ολοκλήρωση της 2ης μελέτης συμπίπτει με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος εγκαθιδρύει νέο ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας των επιβατών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την αύξηση των σιδηροδρομικών ταξιδιών και συνακόλουθα αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Ευρώπη. Η 2η Μελέτη Ελέγχου Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ 1371/2007), αποτυπώνει την κατάσταση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών για τα έτη 2018 και 2019. Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Πηγή