Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ
Οι προτάσεις της ΡΑΣ για τη βελτίωση των υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Tις προτάσεις της για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Η ολοκλήρωση της 2ης μελέτης συμπίπτει με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος εγκαθιδρύει νέο ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας των επιβατών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την αύξηση των σιδηροδρομικών ταξιδιών και συνακόλουθα αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Ευρώπη. Η 2η Μελέτη Ελέγχου Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ 1371/2007), αποτυπώνει την κατάσταση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών για τα έτη 2018 και 2019. Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Πηγή