Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΩΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ
ΕΦΚΑ: Οδηγίες για τα δικαιολογητικά, την προσωρινή σύνταξη και την καταμέτρηση των ενσήμων

Εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει στον e ΕΦΚΑ όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται. Με το νέο καθεστώς δεν θα απαιτείται δήλωση από τον ασφαλισμένο, προκειμένου να λάβει προσωρινή σύνταξη, η οποία θα δίνεται υποχρεωτικά, εφόσον υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του e ΕΦΚΑ που υλοποιεί πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις του υπουργείου Εργασίας με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων.

Πηγή