Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΩΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ
Σιδηροδρομική Σήραγγα Σεπολίων: Το 2023 στην κυκλοφορία η πρώτη σήραγγα – πως προχωρά το έργο

Στην πιο ώριμη φάση του μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα που γίνονται σήμερα στην Αθήνα, μία διπλή παρέμβαση η οποία περιλαμβάνει μία διπλή σιδηροδρομική σήραγγα 4 γραμμών και την ανάπλαση του επίγειου χώρου με τη δημιουργία ενός αστικού γραμμικού πάρκου άθλησης και αναψυχής.

Πηγή