Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΩΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ
Αίτηση συνταξιοδότησης και…στο ταμείο από τον επόμενο μήνα

Οδηγίες για τον χρόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για σύνταξη και την ημέρα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης δίνονται με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.Ειδικότερα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης εφόσον βέβαια έχουν κατατεθέν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Διαβάστε αναλυτική - Πηγή