Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών – Πελοποννήσου

Το ιστορικό κτίριο της ΣΠΑΠ θα το αφήσουν στην τύχη του;

Ελπίζουμε οι ιθύνοντες να φροντίσουν για την αξιοποίηση του.