Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τ. Δίκτυου ΣΠΑΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 10437 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210.38.32.283 - Fax: 210.52.02.193

Τ-ΣΠΑΠ
Ευχές το Σύνδεσμο Συντ/χων Σιδ/κών Μακεδονίας-Θράκης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ